Cyngor AD yn y Gymraeg

HR-advice-in-welshOs ydych yn chwilio am ddull uniongyrchol a diffwdan o ymdrin â materion adnoddau dynol, rydych yn y man cywir.

Rydym yn deall y sialensiau sydd ynghlwm â chyflogi pobl, os ydych yn fusnes sydd newydd ei sefydlu gyda nifer fach o staff, neu os ydych yn arwain tîm o filoedd. Rydym yn gwybod sut i ddelio â’r sialensiau hynny – i gyd. Hyd yn oed y sefyllfaoedd anodd.

Rydym wedi gweithio gyda phob math o sefydliadau, rhai bychain a rhai mawrion. O’r sector gwirfoddol i fusnesau mawr yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat – gyda gwneuthurwyr, mân-werthwyr, sefydliadau cyllidol, theatrau – i enwi dim ond rhai o’r cwmnïau gwahanol yr ydym wedi’u cynorthwyo.
Mae ein profiad yn eang. Mae ein cleientiaid bob tro yn hapus. Ac rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod eu staff yn hapus hefyd.

Mewn dull ymarferol, rydym yn darparu canlyniadau gwych yn gyflym – canlyniadau sy’n cyd-fynd â’ch amcanion busnes.

Felly, cysylltwch â ni – byddwn yn hapus i’ch cynorthwyo.

Ac os hoffech ein gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg – dim problem.